วิดีโอการผลิต

นมผงสามารถบรรจุสายใน Fonterra

เครื่องบรรจุซองนมผงหลายเลน

สายการบรรจุซองแป้งสาลี

สายการผลิตมาการีน

เครื่องบรรจุถุงหนัก 25KG

สายการขึ้นรูปนมผงใน Fonterra

มันฝรั่งทอดสามารถบรรจุบรรทัด

สายการบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุภัณฑ์หมอนสบู่แนวนอน